Badanie prenatalne VERAgene

Czym jest badanie prenatalne VERAgene?

VERAgene to pierwsze, kompleksowe nieinwazyjne badanie prenatalne, które umożliwia przeprowadzić równocześnie badanie w kierunku aneuploidii, mikrodelecji oraz mutacji punktowych. Choroby, które są rozpoznawane przez badanie VERAgene, często cechują się poważnym przebiegiem i wpływają na jakość życia. Poza aneuploidiami i mikrodelecjami, VERAgene umożliwia rozpoznanie 2 tysięcy mutacji oraz analizę materiału pod względem chorób jednogenowych. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie dokładnego obrazu ciąży za pomocą tylko jednego badania – badania VERAgene.

Co to są badania prenatalne?

Badania prenatalne wykonuje się podczas ciąży i ich celem jest ocena prawidłowego rozwoju ciąży i płodu.

Badania prenatalne – kiedy wykonać?

Ich wykonanie zaleca się:

 • kobietom powyżej 35 r.ż.
 • w sytuacjach, gdy występowały w rodzinie choroby genetyczne
 • gdy są nieprawidłowe wyniki badań

Co to są choroby genetyczne?

Choroby genetyczne spowodowane są zmianami w genomie, które zachodzą w momencie poczęcia. Badanie prenatalne VERAgene wykrywa następujące choroby genetyczne:

 • aneuploidie – choroby genetyczne, które powstają w wyniku obecności dodatkowego chromosomu lub w przypadku utraty jednego.
 • mikrodelecje – choroby genetyczne spowodowane ubytkiem w określonym regionie chromosomu
 • choroby jednogenowe – choroby genetyczne powstałe w wyniku mutacji w zakresie jednego genu

Na czym polega badanie VERAgene?

Badanie prenatalne VERAgene wykonywane jest na podstawie próbki krwi matki w trakcie ciąży oraz, co ważne, wymazu z policzka biologicznego ojca. To pierwsze takie nieinwazyjne badanie prenatalne. Krew zawiera zarówno wolne pozakomórkowe DNA matki, jak i dziecka. Wolne DNA pozakomórkowe jest wyodrębniane i poddawane analizie wraz z próbką DNA pobraną od ojca w celu wykrycia ewentualnych chorób jednogenowych.

Jakie choroby wykrywa badanie prenatalne VERAgene?

Aneuploidie autosomalne:

 • Zespół Downa (Trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (Trisomia 18)
 • Zespół Pataua (Trisomia 13)
 • Zespół Turnera (Monosomia X)
 • Trisomia chromosomu X
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Zespół XXYY

Mikrodelecje:

 • Zespół DiGeorge’a (22q11.2)
 • Zespół monosomii 1p36 (1p36)
 • Zespół Smith-Magenis (17p11.2)
 • Zespół Wolfa-Hirschhorma (4p16.3)

100 chorób jednogenowych:

 • Mukowiscydoza
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
 • Talasemia beta
 • Choroba Tay-Sachsa
 • Choroba Gauchera
 • Fenyloketonuria
 • Autosomalnie recesywna wielotorbielowatość nerek
 • Choroba Canavan
 • Niedokrwistość Fanconiego typ C
 • Zespół Ushera typ 1F
 • Miopatia miotubularna
 • Zespół Alströma
 • Abetalipoproteinemia
 • Zespół Bardeta-Biedla
 • Zespół Alporta związany z chromosomem X
 • Zespół Pendreda
 • Rodzinna dysautonomia
 • Zespół Joubert typ 2
 • Kwasica izowalerianowa
 • Kwasica glutarowa typ 2A
 • Choroba syropu klonowego typ 1B
 • Niedobór czynnika XI

Jak wykonać badanie prenatalne VERAgene?

Badanie można wykonać już od 10. tygodnia ciąży. Szczegóły dotyczące badania należy omówić z lekarzem prowadzącym. Aby je wykonać, niezbędne jest specjalne skierowanie wypełnione przez lekarza. Wraz z wypełnionym dokumentem należy udać się do wybranego Punktu Pobrań Synevo, gdzie zostanie pobrana próbka krwi oraz wymaz z policzka biologicznego ojca. Wyniki badań dostępne są w ciągu kilkunastu dni.

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne VERAgene?

 • nieinwazyjne i bezpieczne badanie prenatalne
 • charakteryzuje się dużą dokładnością (> 99% wykrywalność aneuploidii)
 • to jedyny test prenatalny badający próbkę od ojca
 • wczesna diagnostyka – test można wykonać już od 10. tygodnia ciąży
 • bezpieczeństwo – brak ryzyka poronienia

 

https://www.synevo.pl/badanie-prenatalne-veragene/

Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem