APTT Czas kaolinowo-kefalinowy

Badanie APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) jest testem czynnościowym, który dostarcza cennych informacji dotyczących funkcjonowania układu krzepnięcia krwi oraz jego poszczególnych czynników.

APTT badanie

Wskaźnik APTT jest najczęściej stosowany do monitorowania i kontroli przebiegu leczenia heparyną niefrakcjonowaną (UFH) oraz inhibitorami trombiny (m. in. hirudyną, dabigatranem, argatrobanem). Badanie stosuje się również w diagnostyce wrodzonej lub nabytej niewydolności niektórych czynników krzepnięcia (XII, XI, IX, VIII, VII, XIII), w przypadku podejrzenia hemofilii lub choroby von Willebranda.

Badanie APTT jest skutecznym badaniem służącym wykrywaniu obecności swoistych oraz nieswoistych inhibitorów krzepnięcia – na przykład antykoagulantu toczniowego (LAC) i innych przeciwciał antyfosfolipidowych związanych z objawami klinicznymi różnych chorób związanych z nieprawidłowym krzepnięciem krwi, np. zakrzepicy.

Jest również stosowany jako wskaźnik służący ocenie ryzyka krwawienia przed operacją chirurgiczną.

APTT – kiedy wykonać

Jest to badanie przesiewowe, które lekarz może zlecić w ramach postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego oraz jako jedno z badań, które należy wykonać przed planowaną operacją. 

Przygotowanie do badania

Badanie wykonuje się na czczo. Jeżeli jest wykonywane w celu kontroli leczenia heparyną, materiał do badania jest pobierany godzinę przed kolejną dawką heparyny.

Materiał do badania

  • krew żylna

Sposób przeprowadzenia badania

  • koagulometria

APTT norma

  • 25,4 – 36,9 sek

  • ratio 0,80-1,20

Przedział terapeutyczny wartości APTT podczas leczenia heparyną jest od 1,5 do 2,5 raza dłuższy niż wartości kontrolne u danego pacjenta.
Interpretacja wyników

Wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji może być spowodowane:

  • wrodzonym lub nabytym niedoborem niektórych czynników krzepnięcia

  • stosowaniem preparatów heparyny

  • obecnością antykoagulantu toczniowego

  • obecnością innych swoistych lub nieswoistych inhibitorów krzepnięcia

Jego wydłużenie można również zaobserwować w przypadku niedoboru fibrynogenu, chorób wątroby i niedoboru witaminy K.

Skrócenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji świadczy o zwiększonej aktywności czynnika VIII, najczęściej związanej z przewlekłą chorobą zapalną. Może również wynikać z nieprawidłowego pobrania próbki krwi.

Stosowanie niektórych leków może istotnie wpływać na wyniki tego badania, dlatego zawsze należy informować lekarza o przyjmowanych obecnie preparatach.
Po wykryciu wydłużenia APTT, przy braku jednoznacznej przyczyny, należy wykonać dodatkowe badania w celu znalezienia źródła tej zmiany.

https://www.synevo.pl/aptt-czas-kaolinowo-kefalinowy/

Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem