CK-MB mass

Kinaza kreatynowa CK-MB co to jest

Kinaza kreatynowa jest pewnego rodzaju enzymem, który odpowiedzialny jest za zachodzenie procesów energetycznych w komórkach ludzkiego organizmu. Występuje kilka podtypów (frakcji) tego enzymu, które różnią się, w zależności od miejsca ich występowania:

 • CK-MM – w mięśniach szkieletowych

 • CK-BB – w tkankach mózgu

 • CK-MB – w mięśniu sercowym

Podwyższenie danych poziomów kinazy kreatynowej we krwi może wskazywać na zwiększony rozpad tych komórek, we wnętrzu których ona się znajduje, co dostarcza wielu cennych informacji diagnostycznych, nawet przy braku nasilonych objawów ze strony pacjenta.

Kinaza kreatynowa CK-MB mass kiedy wykonać?

Badanie CK-MB polega na oznaczeniu stężenia frakcji sercowej kinazy kreatynowej we krwi pacjenta. U zdrowych osób, bez problemów kardiologicznych, poziom tego enzymu jest stosunkowo niski- fizjologicznie znajduje się on tylko wewnątrz komórki- aby doszło do wzrostu jego poziomu we krwi, komórka musi ulec rozpadowi. Przekroczenie norm w tym zakresie świadczy o uszkodzeniu komórek mięśni serca, które może mieć różnorakie przyczyny. Parametr ten jest przede wszystkim wykorzystywany w celach diagnostyki zawału mięśnia sercowego, ale może wskazywać także na inne choroby serca, takie jak:

 • częstoskurcz komorowy

 • zapalenie mięśnia sercowego

 • ostra niewydolność serca

 • uraz mechaniczny serca

 • zatorowość płucna

Poziomy CK-MB mogą być także zwiększone podczas trwania terapii z użyciem leków o cechach kardiotoksycznych, takich jak np. niektóre leki stosowane podczas leczenia nowotworów.

Badanie CK-MB mass oznacza stężenie białka CK-MB we krwi, wyrażone w jednostkach masy.

Kinaza kreatynowa CK-MB mass – kto powinien wykonać?

Badanie kinazy kreatynowej frakcji CK-MB jest zlecane przez lekarza najczęściej w przypadku wystąpienia podejrzeń niedawno przebytego lub obecnie trwającego zawału mięśnia sercowego. Jako że frakcja MB jest specyficzna dla mięśnia sercowego (czyli występuje tylko w sercu), to jej badanie jest bardzo czułym wskaźnikiem patologii obecnie dotykających tego narządu. Jeżeli u pacjenta występują objawy zawału mięśnia sercowego, takie jak:

 • bardzo silny ból w klatce piersiowej, promieniujący do żuchwy i lewej kończyny górnej

 • duszności

 • osłabienie

 • zawroty głowy

 • kołatanie serca

 • nasilony niepokój i stany lękowe

należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala – jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Na miejscu zostaną wykonane badania, które będą miały na celu potwierdzenie zawału serca – w tym także badanie kinazy kreatynowej MB. Podwyższone jej poziomy w badaniu rutynowym, bez obecnych objawów zawału mogą wskazywać na przebyty w przeszłości zawał. Badanie CK-MB służy także jako narzędzie o dużej wartości prognostycznej (czyli pozwalającej przewidzieć dalszy przebieg choroby u pacjenta) w przypadku zaburzeń funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

Kinaza kreatynowa CK-MB mass norma

 • Kobiety do 3,61 ng/ml

 • Mężczyźni do 4,87 ng/ml

Kinaza kreatynowa CK-MB mass wyniki

Podwyższone ponad normę poziomy kinazy kreatynowej MB świadczą o przebytym uszkodzeniu mięśnia sercowego. Poziomy kinazy MB rosną po ok. 4-6 godzin po wystąpieniu stanu patologicznego w mięśniu sercowym, a maksymalne poziomy osiągają dopiero po 18-30 godzinach. Mogą występować także po operacji kardiochirurgicznej, przebytych urazach oraz w przebiegu choroby wieńcowej. Wyniki badania tego wskaźnika zawsze należy omawiać z lekarzem, gdyż dopiero w połączeniu z innymi badaniami diagnostycznymi oraz z zespołem objawów klinicznych prezentowanych przez pacjenta dają one możliwości postawienia diagnozy zgodnej z obecnym stanem pacjenta.

 

https://www.synevo.pl/badanie-ck-mb-mass/

Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem