Morfologia z rozmazem

Morfologia z rozmazem – co to jest?

Morfologia z rozmazem to najważniejsze i najbardziej podstawowe badanie diagnostyczne. Polega ono na pomiarze liczebności poszczególnych komórek znajdujących się we krwi oraz zmierzeniu innych jej parametrów.

Krew człowieka składa się z części morfotycznej (gdzie znajdują się krwinki, płytki krwi oraz pozostałe komórki) oraz z osocza. Najczęściej liczebność poszczególnych komórek badana jest automatycznie (przez analizator hematologiczny). Dopisek „5 Diff ” oznacza, że podczas liczenia leukocyty zostaną podzielone na 5 grup: neutrofile, bazofile, eozynofile, monocyty oraz limfocyty. Istnieje jeszcze rodzaj „3 diff”, który dzieli je tylko na 3 grupy. Rozmaz z kolei to część badania, która jest wykonywana przez wykwalifikowanego pracownika laboratoryjnego i poleca na mikroskopowej ocenie wielkości i jakości poszczególnych komórek.

Morfologia z rozmazem – kiedy wykonać badanie?

Jako że jest to najbardziej podstawowe badanie, które dostarcza jednak wielu cennych informacji jest ono zlecane praktycznie jako część każdego badania krwi.

Większość chorób będzie miała wpływ na poszczególne parametry i liczebność danych krwinek w krwiobiegu, stąd też zmiany w ocenie morfologicznej mogą być rozpoczęciem diagnostyki choroby praktycznie każdego układu. Badanie morfologiczne wykonuje się także w celach profilaktycznych, gdyż wiele schorzeń, zanim wykaże objawy dostrzegalne dla pacjenta, objawia się zmianami właśnie w wynikach tego badania.

W skład badania morfologii z rozmazem wchodzą pomiary następujących parametrów:

 • stężenie hemoglobiny
 • hematokryt
 • liczba płytek krwi
 • liczba leukocytów (z podziałem na 5 populacji wymienionych wyżej)
 • liczba erytrocytów
 • wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV – średnia objętość krwinki czerwonej, MHC – średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych

Morfologia z rozmazem – kto powinien wykonać?

Morfologia z rozmazem jest wykonywana jako wstęp do diagnostyki wielu chorób, które mogą dawać wiele różnych objawów. Każde niepokojące objawy powinny być zgłoszone lekarzowi, który może wtedy zlecić wykonanie dodatkowych badań. Niektórymi tylko z powodów do zlecenia morfologii krwi są podejrzenia występowania chorób takich jak niedokrwistość, infekcje, stany zapalne, nowotwory i wiele, wiele innych.

Pomiary czerwonych krwinek (i ich wskaźników) umożliwiają rozpoznanie zaburzeń związanych z niedokrwistością, czyli inaczej nazywaną anemią. Podział leukocytów na 5 podgrup jest skuteczny w określeniu dokładniejszego źródła objawów infekcji oraz wstępnego ustalenia jej etiologii oraz momentu, w którym obecnie znajduje się jej przebieg. Parametry krwi są także bardzo istotnym narzędziem w monitorowaniu leczenia chorób hematologicznych oraz wyrównywania wielu niedoborów pokarmowych.

Na pewno nie należy ignorować objawów uogólnionych, gdyż mogą wynikać z rozwoju wielu groźnych chorób, w tym także nowotworowych. Do tego typu objawów należą:

 • ogólne pogorszenie samopoczucia
 • przewlekłe zmęczenie
 • problemy ze snem
 • niewyjaśniona utrata wagi
 • bladość powłok skórnych
 • szybsze męczenie się
 • uczucie duszności po niewielkim wysiłku
 • zawroty głowy
 • uogólniony ból, zlokalizowany w różnych częściach ciała

Morfologia z rozmazem normy

Każdy z parametrów badanych podczas tego badania diagnostycznego posiada oddzielne normy. Wartości te różnią się w zależności od wieku pacjenta, jego płci oraz lokalnych zakresów referencyjnych stosowanych przez dane laboratorium.

Interpretacja wyników zawsze powinna być przeprowadzana z lekarzem, gdyż określone wartości mogą być prawidłowe dla jednego pacjenta, podczas gdy u innego będą one stanowiły już patologię, która wymaga leczenia. Zależy to od obecnego stanu zdrowia pacjenta, współwystępowania innych obciążających chorób oraz celu prowadzonego leczenie.

Regularne wykonywanie morfologii krwi jest w stanie zapobiec rozwojowi wielu chorób, które jeśli nie zostaną zdiagnozowane odpowiednio wcześnie, mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia pacjenta.

 

https://www.synevo.pl/morfologia-z-rozmazem/

Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem