Rozmaz krwi obwodowej

Rozmaz krwi obwodowej

To badanie wykonywane, jako uzupełnienie regularnej pełnej morfologii krwi, gdy lekarz stwierdzi w niej nieprawidłowości, może zlecić ręczny rozmaz krwi.

Jeśli poszczególne wskaźniki przyjmują wartości patologiczne (poza skalą wartości referencyjnych laboratorium), należy wykonać manualnie rozmaz krwi obwodowej. Może on dostarczyć dodatkowych informacji, które pomogą ustalić przyczynę zaburzenia.

Po naniesieniu próbki krwi na szkiełko, diagnosta laboratoryjny barwi ją i analizuje pod mikroskopem. Pozwala to na dokładną ocenę kształtu i zmian jakościowych w obrębie krwinek czerwonych, białych i płytkowych. Ponadto, w badaniu istnieje możliwość oznaczenia profilu krwinek białych – procentowych odsetków ich różnych rodzajów.

Test ma szerokie zastosowanie diagnostyczne i prognostyczne.

Rozmaz krwi obwodowej – kiedy wykonać badanie?

Ocena zmian w obrębie:

 • krwinek czerwonych (erytrocytów) ma znaczenie w diagnostyce niedokrwistości (szczególnie hemolitycznych), przyczyn powiększenia śledziony lub jako objaw po splenektomii (wycięciu śledziony), hemoglobinopatii (dziedzicznych nieprawidłowości w budowie hemoglobiny), chorób wątroby, zatruciach metalami ciężkimi, białaczek, zaburzeń wrodzonych i innych.
 • krwinek białych (leukocytów) jest szczególnie przydatna w chorobach rozrostowych krwi (białaczkach), zespołach mielodysplastycznych (zaburzeniach czynności szpiku kostnego), stanach zapalnych, zatruciach, chorobach reumatycznych i innych.
 • płytek krwi jest użyteczna w ocenie sprawności procesu krzepnięcia, w ostrych infekcjach wirusowych, chorobach szpiku kostnego, śledziony i innych.

Rozmaz krwi obwodowej – kto powinien wykonać badanie?

Lekarz może zlecić wykonanie rozmazu krwi pacjentom uskarżającym się na:

 • żółtaczkę niewiadomego pochodzenia
 • niewyjaśnioną anemię (niski poziom czerwonych krwinek)
 • siniaczenie
 • skłonności do długiego, obfitego krwawienia
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • uporczywe objawy grypopodobne
 • nagłą utratę dużej masy ciała
 • nawracające infekcje
 • wysypki skórne
 • bóle kości, stawów

Osoby z chorobami hematologicznymi lub nowotworowymi rozrostami krwi powinny mieć regularnie wykonywaną ocenę rozmazu w celu monitorowania skuteczności leczenia.

Materiał do badania

 • krew żylna

Rozmaz krwi normy

 • krwinki w prawidłowej ilości, o prawidłowym stopniu dojrzałości, właściwych rozmiarach, kształtach, barwie, bez wtrętów patologicznych oraz zmian w obrębie jądra czy cytoplazmy
 • badanie jest złożone z wielu parametrów, dla których wartości referencyjne odnoszą się do płci, wieku, sytuacji klinicznej pacjenta. Interpretacja wyniku powinna być dokonywana tylko przez doświadczonego diagnostę laboratoryjnego lub lekarza.

Rozmaz krwi wyniki

Krwinki czerwone (erytrocyty) w warunkach fizjologicznych są pozbawioną jądra komórką w kształcie dwuwklęsłego dysku. Ich główną zawartość stanowi hemoglobina. Zmiany mogą dotyczyć:

 • wielkości (anizocytoza- różne rozmiary krwinek, mikrocytoza – zbyt małe krwinki, makrocytoza- zbyt duże krwinki),
 • kształtu (poikilocytoza- różne kształty krwinek, krwinki tarczowate, sierpowate, sferocyty-okrągłe, owalocyty – owalne)
 • zabarwienia (anizochromia- różne wybarwianie, niedobarwliwe – hipochromiczne, nabarwliwe- hiperchromiczne),
 • obecności patologicznych wtrętów komórkowych (ciałka Howella-Jolly’ego, pierścienie Cabota, ciałka Pappenheimera, pasożyty).
 • obecności młodszych postaci erytrocytów (retikulocytów, erytroblastów- komórek olbrzymich).

Wykrycie nieprawidłowych komórek może świadczyć o niedokrwistości wynikającej z zaburzonej pracy szpiku kostnego, hemolizy (rozpadu erytrocytów), niedoboru żelaza. Pojawiają się one też we wrodzonych zaburzeniach układu czerwonokrwinkowego, takich jak sferocytoza czy anemia sierpowata, talasemie.

Krwinki białe (leukocyty) prawidłowo we krwi występują jako neutrofile (granulocyty obojętnochłonne), eozynofile (granulocyty obojętnochłonne), monocyty oraz limfocyty, mogą też być obecne pojedyncze bazofile (granulocyty zasadochłonne). Zaburzenia mogą dotyczyć:

 • obecności młodszych postaci leukocytów (neutrofili z pałeczkowatym jądrem, metamielocytów, mielocytów, promielocytów, mieloblastów),
 • zmian w obrębie jądra komórkowego (hipersegmentacji jądra),
 • zmian w obrębie cytoplazmy (ziarnistości toksyczne, wodniczki, pałeczki Auera, ciałka Döhlego).

Takie nieprawidłowości możemy zaobserwować w chorobach zapalnych (bakteryjnych, wirusowych), białaczkach, chłoniakach, zaburzeniach czynności szpiku kostnego. Zmiany w odsetku poszczególnych białych krwinek mogą wskazywać na przyczynę zaburzeń (wzrost neutrofilów- zakażenie bakteryjne, limfocytów- wirusowe, eozynofilów – pasożytnicze).

Płytki krwi (trombocyty) są komórkami bezjądrzastymi. Podstawową ich rolą jest udział w procesie hemostazy i krzepnięciu krwi. Zmiany patologiczne zazwyczaj dotyczą:

 • liczby płytek (małopłytkowość, nadpłytkowość)
 • zaburzeń czynności płytek (agregacji, uwalniania czynników krzepnięcia)
 • wielkości i kształtu płytek (obecność megakariocytów- prekursorów płytek w szpiku kostnym).

Takie patologie w obrębie płytek towarzyszą wielu zaburzeniom: nadczynności śledziony (hipersplenizm), marskości wątroby, nowotworom, stanom zapalnym, włóknieniu szpiku, przewlekłym białaczkom szpikowym, idiopatycznej plamicy małopłytkowej, wrodzonym chorobom (trombastenia Glanzmana).

 

https://www.synevo.pl/rozmaz-krwi/

Logo firmy
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem